fbpx

შენი ბიზნესი ინტერნეტში

გთავაზობთ დოკუმენტების, ხელშეკრულებების, საბუთებისა და ყველა სახის წერილობითი/ტექსტური მასალის თარგმნას! ჩვენს მომსახურებაში შედის არა მხოლოდ ქართულიდან ინგლისურად ან ქართულიდან რუსულად, არამედ რუსულიდან ქართულად და ინგლუსრიდან ქართულად ტექსტის თარგმნა.

ქართულ-რუსული თარგმნა და რუსულ-ქართული თარგმნა

პროფესიონალი და გამოცდილი კადრებით დაკომპლექტებული გუნდი გთავაზობთ ქართულ-რუსული ტექსტის თარგმნას საუკეთესო პირობებით! ტექსტი შესაძლებელია, იყოს ნებისმიერი სახის, იქნება ეს ხელშეკრულება, დოკუმენტაცია, სტატია, ინფორმაციის შემცველი ტექსტი თუ სხვა.

თუ გსურთ ქართულ – რუსული, ქართულ – ინგლისური ან რუსულ ინგლისური ტექსტის სწორი თარგმნა, დაგვირეკეთ: +995 593 26 26 12

ნებისმიერი სახის ტექსტის თარგმნა, ძირითადი მიმართულებები:

ვებ-გვერდების სწორი თარგმნა

კომპანია „აიემსი“ არაერთი მიმართულებით საქმიანობს და მოიცავს არა მხოლოდ ციფრული მარკეტინგის, არამედ სხვა მრავალი მიმართულების მომსახურებას. ჩვენი ერთ-ერთი სერვისია – ვებ საიტების დამზადება, რაც მოიცავს არა მხოლოდ ქართულ ენაზე, არამედ სხვადასხვა ენებზე დამზადებულ ვებ გვერდებს. გამომდინარე აქედან, ჩვენი მთარგმნელობითი მომსახურება მოიცავს ვებ საიტის თარგმნას. საიტის თარგმნა მოიცავს არა მხოლოდ უშუალოდ ვებ გვერდის, არამედ მასზე შეტანილი ნებისმიერი სახის ტექსტის თარგმნას.

ვებგვერდი არის კომპანიის სავიზიტო ბარათი და მისი რეპუტაცია დამოკიდებულია თარგმანის სიზუსტეზე. კომპანია „აიემსი“ დაგეხმარებათ გახადოთ თქვენი კომპანია პოპულარული და პატივსაცემი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მრავალენოვანი ვებსაიტის შემუშავებითა და ლოკალიზაციით. ცხადია, რომ კარგად რეკლამირებული ვებგვერდი მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი კომპანიის გაყიდვებს საზღვარგარეთ, გახსნის ახალ ბაზრებს თქვენი საქონლისა და მომსახურების განაწილებისთვის და მოიზიდავს ბევრ ახალ მომხმარებელს და პარტნიორს.

მრავალენოვანი ვებგვერდი მოგიტანთ:

თქვენს უცხოელ პარტნიორებსა და კლიენტებს ყოველთვის შეეძლებათ მიიღოთ უახლესი განახლებები თქვენი კომპანიის, საქონლის, მომსახურების, ახალი პროექტებისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ. მათ შეეძლებათ მიიღონ უახლესი ფასების სია, ახალი პროდუქტები, სერვისები და მრავალი სხვა მშობლიურ ენაზე.
თუ გსურთ წარმატების მიღწევა უცხოურ ბაზარზე, თქვენი საწარმოს პროფესიონალურ პრეზენტაციას უცხო ენებზე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი პროდუქტები, მომსახურება ან სხვა სახის საქმიანობა იყოს აღწერილი მკაფიოდ, სწორად და ეფექტურად. ინტერნეტის მომხმარებელთა ქცევაზე მრავალრიცხოვანი კვლევები ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანები გაცილებით მეტ დროს უთმობენ ვებგვერდების დათვალიერებას, რომელთა ტექსტები მათ მშობლიურ ენაზეა. გამომდინარე აქედან, მსგავსი ტიპის ტექსტის თარგმნა მნიშვნელოვანია ბიზნეს საქმიანობისთვის.

ტექნიკური სწორი ტექსტის თარგმნა

კომპანია გთავაზობთ ტექნიკური ტექსტების, დოკუმენტაციის და მსგავსი შინაარსის მასალების თარგმნას. ტექნიკური ტექსტები მოიცავს ტექნიკურ დოკუმენტაციას ან მეცნიერული სტატიები ტექნიკურ საკითხებზე, ან რომელიმე ტექნიკური მოწყობილების ინსტრუქციას. ტექნიკურ თარგმანში გამოყენებული უნდა იყოს შესაბამისი ტექნიკური ტერმინოლოგია, რათა მაქსიმალურად მოხდეს ორიგინალი შინაარსის გადმოცემა. ჩვენს მომსახურებაში შედის ტექნიკური ტექსტის თაგმნა ქართულ-რუსულ-ინგლისურ ენებზე.

დღესდღეობით შიდა და უცხოურ კომპანიებს შორის თანამშრომლობის მოცულობა სწრაფად იზრდება. ეს ზრდის ინფორმაციის გაცვლას. ამგვარად, ტექნიკური მთარგმნელობითი მომსახურება სულ უფრო პოპულარული ხდება ბაზარზე.

ტექნიკურ თარგმანს აქვს თავისი სპეციფიკური ხასიათი და ძირითადი მახასიათებლები მოიცავს ტექნოლოგიური პროცესების ყველაზე ზუსტი აღწერის აუცილებლობას, კონკრეტული ტერმინების კომპეტენტურ თარგმნას და შესაბამისი პრეზენტაციის სტილის დაცვას. ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმნა, მათ შორის ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ინსტრუქციები მოითხოვს ენობრივ და პროფესიულ კომპეტენციას. პოლიგლოტის მთარგმნელობითი სააგენტოს მთარგმნელები ფლობენ ყველა ამ უნარს. ჩვენი მთარგმნელობითი კომპეტენცია ჩვენი სპეციალისტების ენობრივ უნარებთან ერთად გვაძლევს საშუალებას მივაწოდოთ ტექნიკური მთარგმნელობითი მომსახურება მაღალპროფესიონალურად.

ტექნიკური ტექსტების თარგმნის ძირითადი მოთხოვნების, პროფესიული კომპეტენციისა და ექსპერტიზის გარდა, ტექნიკურ დოკუმენტაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვასაქმებთ თარჯიმნებს ტექნიკურ თარგმანებში შესაბამისი სპეციალობით – ისინი არიან პროფესიონალი, გამოცდილი პროფესიონალი ექსპერტები დარგში. ჩვენი ბევრი მთარგმნელი და რედაქტორი არის ექსპერტი წარმოების სხვადასხვა დარგში, ამიტომ ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებულ ტექნიკურ თარგმანს ასრულებენ სპეციალისტები, რომლებმაც დეტალურად იციან კონკრეტული სფერო, არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ პრაქტიკაშიც. იმისათვის, რომ თარგმანები შეესაბამებოდეს თარგმანების შემდგომი რედაქტირებისა და კორექტირების კონკრეტულ ტერმინოლოგიას, ჩვენ ვასაქმებთ შესაბამის სფეროებში ექსპერტებს, დაწყებული შესაბამისი პროფესიული სპეციალიზაციით და დამთავრებული სპეციალისტებით, რომლებსაც აქვთ სამეცნიერო წოდებები და ხარისხი.

ტექნიკური ლიტერატურისა და დოკუმენტაციის თარგმნისას არ არსებობს განსხვავება მნიშვნელოვან ან ნაკლებად მნიშვნელოვან ინფორმაციას შორის და ამ მიზეზით ტექნიკური თარგმანის მკაცრი სტანდარტებიდან გადახრები სრულიად მიუღებელია.

ლიტერატურული სწორი ტექსტის თარგმნა

ლიტერატურული თარგმანი არის თარგმანის სახეობა, სადაც წყარო დოკუმენტები მხატვრული ლიტერატურაა. IMC-ში მომუშავე ლიტერატურული თარგმანის სპეციალისტები მაღალ დონეზე თარგმნიან ნებისმიერი სახის მხატვრულ ნაწარმოებს.

ლიტერატურული ტექსტების თარგმნა მოიცავს:

ლიტერატურის თარგმანი ძირეულად განსხვავდება სხვა კატეგორიებისგან. ეს იმიტომ, რომ ლიტერატურული თარგმანის მთავარი პრინციპია პოეტური კომუნიკაციური ფუნქციის დომინირება. ეს ნიშნავს, რომ ლიტერატურულ თარგმანს მკითხველისთვის ინფორმაციის მიწოდების გარდა ესთეტიკური ფუნქციებიც აქვს. კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებში (იქნება ეს პერსონაჟის ან ბუნების გამოსახულება) შექმნილი მხატვრული გამოსახულება, რა თქმა უნდა, გავლენას მოახდენს მკითხველზე.

ამიტომ ლიტერატურულმა მთარგმნელმა უნდა გაითვალისწინოს ტექსტის სპეციფიკური მახასიათებლები. სწორედ ტექსტის პოეტური ფოკუსი განასხვავებს ამ ტიპის თარგმანს, ვთქვათ, ინფორმაციული ტიპის ტექსტებისგან. უცხო ენიდან ნათარგმნი მოთხრობის, ლექსის ან სხვა სახის ლიტერატურული ნაწარმოების კითხვისას ჩვენ აღვიქვამთ თავად ტექსტს თავისი მნიშვნელობით, ემოციებითა და პერსონაჟებით. საკმაოდ რთული ამოცანაა თარგმანის მთავარი მიზნის მიღწევა – მკითხველისთვის კონკრეტული იმიჯის შექმნა. ამიტომ, ლიტერატურული თარგმანი შეიძლება მოიცავდეს გარკვეულ გადახრებს სტანდარტული წესებიდან. პირდაპირი თარგმანი ვერ ასახავს ლიტერატურული ნაწარმოების სიღრმესა და მნიშვნელობას. ლიტერატურული მთარგმნელი იმეორებს ორიგინალური ტექსტის არასიტყვიერ გადმოცემას. ეს ყველაფერი იმაზეა, თუ როგორ აღიქვამს მას მთარგმნელი. ის წერს ტექსტს თავიდან ბოლომდე. ეს ეხება, მაგალითად, როდესაც აშკარა გამოთქმა იცვლება სინონიმებით ან იცვლება წინადადებების სტრუქტურა.

მხატვრული ტექსტის თარგმნა

მხატვრული თარგმანები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჩვენს მთარგმნელობით სააგენტოში, რადგან ჩვენი მიდგომა წყაროს ინფორმაციისადმი საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ გადმოცემული პოეტური ტექსტის საუკეთესო ხარისხი. სამუშაო კეთდება კონკრეტული ალგორითმით. მთარგმნელი კითხულობს ტექსტს, შემდეგ გამოყოფს ცალკეულ ტერმინებს, ყოფს ტექსტს ლოგიკურ ნაწილებად და თარგმნის ამ ნაწილებს სათითაოდ. გარდა ამისა, დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სტილისტურ თარგმანს. ნათარგმნი ტექსტი რამდენიმე ეტაპად მუშავდება.

ლიტერატურული ტექსტის თარგმნა დიდ უნარს მოითხოვს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ წიგნის ან ლექსის თარგმანს, ალბათ, ათასობით მკითხველი წაიკითხავს. ეს ნიშნავს, რომ ტექსტი უნდა იყოს ადეკვატური და მეტიც – ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ ნათარგმნმა დოკუმენტმა უნდა შექმნას იგივე სურათი, როგორც ორიგინალი. იდეალურად შესრულებული ნამუშევარი ხშირად ასახელებს მთარგმნელს. ლიტერატურული თარგმანის ოსტატთა გილდია ადგენს წლის საუკეთესო მთარგმნელებს.

დოკუმენტების თარგმნა

სათარგმნი დოკუმენტები პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად:

სანოტარო დამოწმება:

თარჯიმანის ხელმოწერის ნამდვილობა – თუ ნოტარიუსმა არ იცის ენა, დოკუმენტი ითარგმნება ორიგინალში გამოყენებულ ენაზე, თარგმნა შეიძლება განახორციელოს ნოტარიუსის მიერ პირადად ცნობილი პროფესიონალი მთარგმნელის მიერ. ამ შემთხვევაში ნოტარიუსი ადასტურებს თარჯიმნის ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელმაც თარგმნა კონკრეტული დოკუმენტი. ეს ადგენს თარჯიმნისა და დოკუმენტის სათარგმნად წარმდგენი პირის ვინაობას. გავრცელებული მოსაზრების საწინააღმდეგოდ, ნოტარიუსი არ ამოწმებს თარგმანის სიზუსტეს, რადგან არ არის ვალდებული იცოდეს უცხო ენები და თავისუფლად ფლობდეს მათ. ფაქტობრივად, ხელმოწერების დამოწმება მცირდება დამადასტურებელი ნოტარიუსის რეესტრში შეტანის ხელმოწერითა და ბეჭდით, სადაც მანამდე იყო რეგისტრირებული კონკრეტული თარგმანის შემსრულებელი თარჯიმანის დასახელება და დიპლომის ნომერი.

დოკუმენტების ასლები – ნოტარიუსი ადასტურებს იურიდიული პირების მიერ გაცემული დოკუმენტების ასლებისა და მათგან ამონაწერების სიზუსტეს, იმ პირობით, რომ ეს დოკუმენტები არ ეწინააღმდეგება ლატვიის რესპუბლიკის კანონმდებლობას.
ასლების სიზუსტეს ამოწმებს ნოტარიუსი იმ შემთხვევაში, თუ ასლის სიზუსტე დამოწმებულია სანოტარო წესით ან დოკუმენტის ასლი გაცემული იურიდიული პირის მიერ, რომელმაც გასცა დოკუმენტი ორიგინალი.

თარგმანის ასლები მთარგმნელის ნოტარიულად დამოწმებული ხელმოწერით. რეალურად იგი ხორციელდება შემდეგნაირად: დოკუმენტის დედანი და თარგმანი შეკრული და შეკერილი, შეკერილი და დალუქული ნოტარიუსის მიერ. ნოტარიუსი აკეთებს ამ ნაკერის ყველა გვერდის ასლს (ანუ ორიგინალს და თარგმანს) და ამოწმებს ამ ასლს ისევე, როგორც, მაგალითად, ქორწინების მოწმობის ან დასაქმების ისტორიის ბარათის ასლს.

სანოტარო თარგმანის პირობები: რამდენიმე საათიდან (ასეთი სტანდარტული დოკუმენტების თარგმნისთვის, როგორიცაა პასპორტი, დიპლომი, დაბადების მოწმობა და ა.შ.).

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: სანოტარო თარგმანი ხელმისაწვდომია მხოლოდ სამუშაო დღეებში, ნოტარიუსის სამუშაო განრიგის შესაბამისად. გარდა სანოტარო რეგისტრაციისა, ასევე გთავაზობთ დოკუმენტების გადამოწმებას თარჯიმანის ხელმოწერით და მთარგმნელობითი კომპანიის ბეჭდით.

თარგმანის ხარისხი

თარგმანის მიზანი არის ურთიერთობის დამყარება ეკვივალენტობა IT- სა და PT- ს შორის; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ორივე ტექსტი ატარებს ერთსა და იმავე გზავნილს; მიუხედავად მრავალფეროვანი დაბრკოლებებისა, რომელთა გადალახვა სჭირდება თარჯიმანს, თარგმანი ითვლება წარმატებულად, თუ ის აკმაყოფილებს ორ კრიტერიუმს:

სიზუსტეან სანდოობა… მას ახასიათებს იმით, თუ რამდენად ზუსტად გადმოსცემს თარგმანი ორიგინალი ტექსტის მნიშვნელობას; აკეთებს იგი ამას რაიმე მნიშვნელობის დამატებით ან გამოკლებით, მნიშვნელობის რომელიმე ელემენტის განმტკიცებით ან შესუსტებით.
გამჭვირვალობა… აქ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აღიქვამს თარგმანი მშობლიურ ენას არა როგორც თარგმანი, არამედ როგორც ორიგინალი ტექსტი მთარგმნელობით ენაზე, რომელიც შეესაბამება ენის გრამატიკულ, სინტაქსურ და იდიომატურ ნორმებს.
თარგმანს, რომელიც აკმაყოფილებს პირველ კრიტერიუმს, შეიძლება ეწოდოს “სწორი თარგმანი”; თარგმანი, რომელიც აკმაყოფილებს მეორე კრიტერიუმს, ხასიათდება როგორც “იდიომატური თარგმანი”.

თარგმანის საიმედოობის შესაფასებლად გამოყენებული კრიტერიუმები განსხვავდება ტექსტის თემატიკის, ორიგინალის შინაარსის სიზუსტის, ტექსტის ტიპების, ფუნქციისა და გამოყენების, მისი ლიტერატურული თვისებების, სოციალური და ისტორიული კონტექსტის მიხედვით.

თარგმნის გამჭვირვალობის შეფასების კრიტერიუმები

თარგმანის გამჭვირვალობის შეფასების კრიტერიუმები, როგორც ჩანს, უფრო მარტივია: არაიდიომატური თარგმანი შეუსაბამოა და სიტყვასიტყვით თარგმანი, რომელსაც ახორციელებს მრავალი მანქანური თარგმანი, ხშირად იწვევს არათანმიმდევრულ ტექსტს.

ამასთან, გარკვეულ სიტუაციებში, მთარგმნელმა შეიძლება შეგნებულად თარგმნოს სიტყვასიტყვით. მაგალითად, მხატვრული ლიტერატურისა და რელიგიური ტექსტების თარჯიმნები ხშირად შეძლებისდაგვარად ეკიდებიან წყაროს ტექსტს. ამ მიზნით, ისინი მიზანმიმართულად “გაჭიმენ” სამიზნე ენის საზღვრებს, წარმოქმნიან არაიდიომატურ ტექსტს.

ცნებები სიზუსტედა გამჭვირვალობაითვლება თანამედროვე თეორიებითარგმანი სხვადასხვა გზით. ზოგიერთ კულტურაში დომინირებს იდეა, რომ მისაღები თარგმანით უნდა შენარჩუნდეს IT– ს იდიოსტატი.

ცნებები სიზუსტედა გამჭვირვალობადასავლეთში გასაღები რჩება. მათ ყოველთვის არ აქვთ ეს სტატუსი სხვა კულტურებში. მაგალითად, ინდური ეპოსი რამაიანააქვს მრავალი ვერსია ინდოეთის სხვადასხვა ენაზე და მოთხრობები ხშირად ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუ ყურადღება მიაქციეთ ინდოეთის ენებზე (ინდო-არიულ ან დრავიდულ) ენებზე თარგმანისთვის გამოყენებულ სიტყვებს, ცხადი გახდება, რომ თარჯიმანი იღებს თავისუფლებას.

თუ საჭიროა შეფასდეს, თუ როგორ აკმაყოფილებს თარჯიმანი ამ კრიტერიუმებს, ერთი ვარიანტია მისი ძირითადი ფილოსოფიის ანალიზი. ფილოსოფია შეიძლება აისახოს ცალკეულ გვერდებზე (მისია, ხედვა, ღირებულებები), მაგრამ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ტექსტი ემსახურება მხოლოდ ესთეტიკურ ფუნქციას. უფრო საიმედოა, როდესაც “ფილოსოფია” აისახება აპელაციებში, გადის დოკუმენტებს და ა.შ. საუკეთესო ვარიანტია რეკომენდაციები.

წაიკითხეთ ჩვენი ბლოგის სხვა საინტერესო სტატიები:

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში:

Skip to content