დღევანდელ ბიზნესში ვებ-გვერდი დიდ როლს თამაშობს, იგი მუდმივად, თქვენგან დამოუკიდებლად იღებს ვიზიტორებს და აწვდის მას ინფორმაციას, სწორედ აქ იჩენს თავს, თუ რამდენად კარგადაა დალაგებული თქვენი საიტი, არის თუ არა მისი დიზაინი კომპაიის სახე, რამდენად მარტივი ინტერფეისი აქვს და მარტივი გამოსაყენებელია მომხმარებლისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ თქვენს კომპანიაზე მორგებულ საიტს, რომლის მთავარი ამოცანა იქნება მომხმარებლის სწორად მიღება და ინფორმაციის მიწოდება.

როგორ ხდება ვებ-გვერდზე მუშაობა?
• შეკვეთის მიღების შემდეგ ჩვენი წარმომადგენელი დამკვეთთან ერთად შეისწავლის კომპანიის იმ მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც საიტმა ვიზიტორებამდე უნდა მიიტანოს;
• დიზაინის ჯგუფი მას გადაამუშავებს და აქცევს ლამაზ მარტივ ინტერფეისად;
• ჩვენი დეველოპერი კი მას სულს ჩაუდგავს და აამუშავებს;

ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ დამკვეთის ინტერესებს და შეხდულებებს!