fbpx

შენი ბიზნესი ინტერნეტში

marketinguli-punktsiebi

მარკეტინგული ფუნქციები

სტატიაში: მარკეტინგი და მარკეტინგული ფუნქციები

მარკეტინგი საკმაოდ ფართო ტერმინია, რომელსაც რამდენიმე სიტყვით ნამდვილად ვერ ავხსნით. მარკეტინგი არის არსებითი ბიზნეს ფუნქცია, რომელიც ეხმარება მომხმარებელს გააცნობიეროს ის პროდუქტები ან მომსახურება, რომლებსაც სთავაზობს ბიზნესი.

ამერიკული მარკეტინგის ასოციაციის მიერ განსაზღვრული მარკეტინგული ფუნქციების განმარტება ასეთია;

„მარკეტინგი არის იდეების, საქონლისა და სერვისების კონცეფციის, ფასების, პოპულარიზაციისა და განაწილების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესი, რათა შეიქმნას ბირჟა, რომელიც აკმაყოფილებს ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ მიზნებს“.

მარკეტინგული ფუნქციები არის ის ასპექტები, რომლებიც განსაზღვრავს მარკეტინგის პრაქტიკას, რაც დეტალურად განიხილება ამ სტატიაში.

მარკეტინგული ფუნქციები:

მომხმარებელთა მოთხოვნილებების იდენტიფიცირება:

მარკეტინგული ფუნქციის პირველი ნაბიჯი არის ბაზარზე არსებული მომხმარებლის საჭიროებებისა და სურვილების იდენტიფიცირება. ამიტომ კომპანიებმა/ბიზნესებმა უნდა შეაგროვონ ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ და მოახდინონ შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზი.

ამით მათ შეუძლიათ წარმოადგინონ პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც მჭიდროდ ემთხვევა მომხმარებელთა საჭიროებებსა და სურვილებს.

დაგეგმვა:

მარკეტინგული ფუნქციის შემდეგი ნაბიჯი არის დაგეგმვა. ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გეგმა. მენეჯმენტს ძალიან მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი კომპანიის მიზნები და ის თუ რისი მიღწევა სურს შექმნილი გეგმიდან.

შემდეგ კომპანიამ უნდა ჩამოაყალიბოს ვადები, რომელიც აუცილებელია მიზნების მისაღწევად.

პროდუქტის განვითარება:

სამომხმარებლო კვლევის შედეგად დეტალების მიღების შემდეგ, პროდუქტი შემუშავებულია მომხმარებლებისთვის, გამოსაყენებლად. არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ პროდუქტი მომხმარებელმა მიიღოს, მათ შორის რამდენიმე ფაქტორია პროდუქტის დიზაინი, გამძლეობა და ღირებულება.

სტანდარტიზაცია და შეფასება:

სტანდარტიზაცია გულისხმობს პროდუქტში ერთგვაროვნების უზრუნველყოფის პროცესს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესის მიერ შემუშავებული პროდუქტი უნდა იყოს სტანდარტი ყველა მომხმარებლისთვის ერთი და იგივე ხარისხით და დიზაინით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი, რომელიც უნდა იყოს შენარჩუნებული ბიზნესის მიერ.

შეფასებას მოიხსენიებენ, როგორც პროდუქციის კლასიფიკაციის პროცესს, რომლებიც მსგავსია ხარისხითა და მახასიათებლებით. შეფასება ეხმარება მომხმარებელს აცნობოს შეთავაზებული პროდუქტის ხარისხის შესახებ. ეს ეხმარება მომხმარებელს გააცნობიეროს, რომ პროდუქტები შეესაბამება უმაღლესი ხარისხის სტანდარტებს.

შეფუთვა და ეტიკეტირება:

პროდუქტის პირველი შთაბეჭდილება არის მისი შეფუთვა და მასზე დამაგრებული ეტიკეტი. ამიტომ, შეფუთვა და ეტიკეტირება ძალიან კარგად უნდა იყოს გათვალისწინებული. საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ დიდი შეფუთვა და ეტიკეტირება დიდ გზას ადგას პროდუქტის წარმატების უზრუნველსაყოფად.

ბრენდინგი:

ბრენდინგი მოიხსენიება, როგორც მწარმოებლის სახელის პროდუქტთან იდენტიფიცირების პროცესი.

ბაზარზე არის გარკვეული ბრენდები, რომლებსაც აქვთ დიდი კეთილგანწყობა და ერთი და იგივე ბრენდის ნებისმიერი პროდუქტი უფრო თბილად იქნება მიღებული მომხმარებლის მიერ.

თუმცა, პროდუქტის ცალკე იდენტიფიკაციის არსებობა შეიძლება სასარგებლო იყოს.

მომხმარებელთა მომსახურება:

კომპანიამ უნდა შექმნას სხვადასხვა სახის მომხმარებელთა მომსახურება მათი პროდუქტის საფუძველზე.

ეს შეიძლება იყოს წინასწარი გაყიდვები, ტექნიკური მხარდაჭერა, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ტექნიკური მომსახურება და ა.შ.

ფასი:

ფასი შეიძლება ჩაითვალოს მარკეტინგული ფუნქციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად.

ეს განსაზღვრავს ბიზნესს წარმატებული იქნება ის, თუ წარუმატებელი.

ზოგიერთი სხვა ფაქტორია ბაზრის მოთხოვნა, კონკურენცია, კონკურენტების ფასი.

კომპანიას ან ბიზნესს ნათლად უნდა ესმოდეს, რომ პროდუქტის ფასში ხშირმა ცვლილებემა შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებელთა დიდი დაბნეულობა.

Promotion:

Promotion არის პროცესი, რომელიც აცნობებს მომხმარებელს პროდუქტის შესახებ მისი წარდგენით კლიენტებს პრომოაქციის სხვადასხვა არხებით და უბიძგებს მათ პროდუქტის შეძენისკენ.

პოპულარიზაციის ძირითადი არხებია: რეკლამა, მედია, პერსონალური გაყიდვა და პოპულარიზაცია (საჯაროობა). იდეალური სარეკლამო ნაზავი იქნება ყველა ან რამდენიმე მეთოდის კომბინაცია.

დისტრიბუცია:

დისტრიბუცია გულისხმობს სამომხმარებლო საქონლის გადაადგილებას მოხმარების წერტილამდე. კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს პროდუქტისთვის სწორი განაწილების არხის შერჩევა.

განაწილების რეჟიმი დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა შენახვის ვადა, ბაზრის კონცენტრაცია და კაპიტალური მოთხოვნები. ასევე აუცილებელია მარაგის სწორად მართვა.

ტრანსპორტირება:

ტრანსპორტი განისაზღვრება, როგორც პროდუქტის ფიზიკური გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორეში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის პროდუქტის გადაადგილება წარმოების ადგილიდან მომხმარებლამდე.

ასევე, ტრანსპორტირების სწორი რეჟიმი შეიძლება შეირჩეს ბაზრის გეოგრაფიული საზღვრებიდან გამომდინარე.

საწყობი:

პროდუქციის შენახვა ქმნის დროის სარგებლიანობას.

ხშირად ჩანს, რომ არსებობს უფსკრული პროდუქტის წარმოებისა და მოხმარების დროს შორის. კომპანიებს მოსწონთ საქონლის გლუვი ნაკადის შენარჩუნება მაშინაც კი, როდესაც პროდუქტები სეზონური ხასიათისაა. შენახვა იძლევა პროდუქტის მიწოდების შესაძლებლობას მაშინაც, როდესაც არაა პროდუქტის სეზონი.


მეტი საინტერესო სიახლისთვის თვალი ადევნეთ ჩვენს ბლოგს

თუ გსურთ სარეკლამო კომპანიის/მარკეტინგული სააგენტოს მომსახურება დაგვიკავშირდით:

  • +995 593 26 26 12
  • +995 571 85 07 43
  • info@imc.ge
Skip to content