fbpx

შენი ბიზნესი ინტერნეტში

PPC-Pay-Per-Click

რა არის PPC (Pay-Per-Click) და როგორ მუშაობს ფასიანი ძებნა

PPC-Pay-Per-Click

გაეცანით ფასიანი საძიებო მარკეტინგის საფუძვლებს, რა უნდა იცოდეთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს pay-per-click რეკლამა და როგორ ვაწარმოოთ PPC კამპანია.

რა არის PPC? როგორ მუშაობს ის? და, რაც მთავარია, როგორ გამოვიყენოთ მისი უპირატესობები ჩვენთვის სასარგებლოდ?

ამ სტატიაში გაგაცნობთ ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ ფასიანი საძიებო მარკეტინგის გამორჩეული სამყაროს შესახებ: საკვანძო სიტყვები, რეკლამები, ბიუჯეტები და შეთავაზებები, რეკლამის რანკი, სამიზნე და კონვერტაციები.

რა არის PPC (Pai-Per-Click)?

Pay-per-click (PPC) არის რეკლამის მეთოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს რეკლამის განმთავსებლებს, განათავსონ რეკლამები სარეკლამო პლატფორმაზე და გადაუხადონ მასპინძელ პლატფორმას, როდესაც მათ რეკლამას ხალხი დააწკაპუნებს. რეკლამის მიზანია მომხმარებლის წარმართვა რეკლამის განმთავსებლის ვებგვერდზე ან აპში, სადაც მომხმარებელს შეუძლია შეასრულოს ისეთი მნიშვნელოვანი ქმედება, როგორიცაა პროდუქტის შეძენა.

საძიებო სისტემები პოპულარული მასპინძელი პლატფორმებია, რადგან ისინი რეკლამის განმთავსებლებს საშუალებას აძლევენ აჩვენონ იმის შესაბამისი რეკლამები, რასაც მომხმარებლები ეძებენ. სარეკლამო სერვისები, როგორიცაა Google Ads და Microsoft Ads, მუშაობს რეალურ დროში სატენდერო წინადადებებით (RTB), სადაც სარეკლამო ინვენტარი იყიდება კერძო ავტომატიზირებულ აუქციონზე რეალურ დროში არსებული მონაცემების გამოყენებით.

როგორ მუშაობს ფასიანი ძებნა

ყოველთვის, როდესაც საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP) გაჩნდება სარეკლამო ადგილი, საკვანძო სიტყვის აუქციონი ხდება მყისიერად. მრავალრიცხოვანი ფაქტორების ერთობლიობა, მათ შორის შეთავაზების ოდენობა და რეკლამის ხარისხი, წყვეტს გამარჯვებულს, თუ ვინ გამოჩნდება ზედა პოზიციაზე. ეს აუქციონები ხელს უწყობს PPC-ს მოქნილობას. ისინი მაშინ იწყება, როდესაც ვინმე ეძებს რამეს საძიებო სისტემაში.

თუ რეკლამის განმთავსებელი აჩვენებს რეკლამას, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის საძიებო მოთხოვნასთან, აუქციონი ტარდება იმ საკვანძო სიტყვების საფუძველზე, რომლებსაც რეკლამის განმთავსებლები აცხადებენ. შემდეგ აუქციონში გამარჯვებული რეკლამები გამოჩნდება საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე.

SERP-is-nimushi

საძიებო შედეგების გვერდის ნიმუში რეკლამებით

ამ აუქციონებში ჩასართავად, რეკლამები იყენებენ ანგარიშებს ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა Google Ads, თავიანთი რეკლამების გასაშვებად და იმის დასადგენად, თუ სად და როდის სურთ ამ რეკლამების გამოჩენას. ანგარიშები კამპანიები დაყოფილია სხვადასხვა ადგილებში მართვისა და ანგარიშგების სიმარტივის, პროდუქციის ტიპების ან სხვა სასარგებლო კატეგორიზაციის მიხედვით. შემდგომში კამპანიები იყოფა სარეკლამო ჯგუფებად, რომლებიც შეიცავს საკვანძო სიტყვებს და შესაბამის რეკლამებს.

საკვანძო სიტყვები

საკვანძო სიტყვები PPC-ს ცენტრში მდებარეობს, რაც რეკლამის განმთავსებლებს აკავშირებს მომხმარებლების საძიებო მოთხოვნებთან.

 • მოთხოვნები არის ჩვეულებრივი სიტყვები, რომლებსაც მომხმარებლები საძიებო სისტემის ძიების ველში აკრეფენ, რათა იპოვონ შედეგები.
 • საკვანძო სიტყვები, მეორეს მხრივ, არის ის, რასაც მარკეტერები იყენებენ ამ მომხმარებლების საძიებო მოთხოვნების შესატყვისებლად.

საკვანძო სიტყვები მუშაობს ფართო სპექტრის საძიებო მოთხოვნების განზოგადებულ აბსტრაქციებად, რაც მიდრეკილია ისეთი უწესრიგობებისკენ, როგორიცაა ორთოგრაფიული შეცდომა. მარკეტერები მეტნაკლები სიზუსტით ამ საკვანძო სიტყვებს უკავშირებენ საძიებო ტერმინებს, რომლებსაც მომხმარებლები იყენებენ ძებნისას.

მაგალითად, რეკლამერებს შეუძლიათ აირჩიონ საკვანძო სიტყვები საძიებო ტერმინებთან ზუსტი შესაბამისობის მიხედვით. ან დაუშვან ვარიაციები, როგორიცაა სიტყვების სხვადასხვანაირი განლაგება, მართლწერა ან სხვა სიტყვების ჩასმა. ასევე შესაძლებელია ნეგატიური საკვანძო სიტყვების არსებობა, რაც ხელს შეუშლის რეკლამების გამოჩენას საძიებო მოთხოვნებზე, რომლებიც შეიცავს ამ საკვანძო სიტყვებს, შეუსაბამო ტრაფიკის თავიდან ასაცილებლად.

რეკლამები

საკვანძო სიტყვებთან ერთად, რეკლამის განმთავსებლებმა თავიანთ კამპანიაში უნდა მოამზადონ რეკლამები. ისინი განთავსებულია სარეკლამო ჯგუფებში, რომლებიც მიზნად ისახავს საკვანძო სიტყვების საერთო ნაკრებებს და ორგანიზებულია საერთო თემების მიხედვით.

რეკლამები არის ის, რასაც მომხმარებლები ნახავენ აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში, ამიტომ მათი სწორად დალაგება აუცილებელია. ისინი, როგორც წესი, შეიცავს სათაურებს, აღწერილ სტრიქონებს და URL-ს. ისინი შესაძლებელია, გამოჩნდნენ შედეგების თავში ან გვერდის ბოლოში საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP).

ისეთი სერვისები, როგორიცაა Google Ads და Microsoft Ads, გთავაზობთ ფუნქციებს, რომლებსაც უწოდებენ რეკლამის გაფართოებებს, რაც აუმჯობესებს რეკლამას. ისეთი გაფართოებები, როგორიცაა, მაგალითად, საიტის ბმულები (sitelinks), იძლევა შესაძლებლობას, რეკლამაში გამოჩნდეს ვებსაიტის სხვადასხვა გვერდები, ტელეფონის ნომრები, კომპანიის ადგილმდებარეობა თუ სამუშაო საათები.

saitis-bmulebis-magaliTi

 საიტის ბმულების (Sitelinks) მაგალითი

რეკლამის გაფართოებები დიდებული რამეა, რადგან ისინი ზრდის რეკლამების ხილვადობას, რაც უქმნის მათ უფრო მეტ ჩართულ მომხმარებლებს და იძლევა მეტ ინფორმაციას.

ბიუჯეტები და წინადადებები

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, რეკლამერებმა უნდა გადაწყვიტონ, რა თანხის დახარჯვა სურთ მოცემულ სიტყვაზე. ეს ხდება ბიუჯეტის გადანაწილებით აუქციონის შეთავაზებებზე კამპანიისა და საძიებო სიტყვების დონის მიხედვით. ბიუჯეტმა შესაძლებელია, გადააჭარბოს დადგენილ დღიურ ნორმას, მაგრამ ყოველთვიურ ნორმას არ გადააჭარბებს.

ბიუჯეტი უნდა განისაზღვროს ანგარიშის საერთო სტრატეგიის შესაბამისად, მაგრამ წინადადებები ხარჯვის კონტროლის უფრო ზუსტი გზაა. ყველა სარეკლამო ჯგუფს უნდა ჰქონდეს შეთავაზება, მაგრამ საკვანძო სიტყვის დონის შემოთავაზებები უგულებელყოფს რეკლამის ჯგუფის დონის შეთავაზებებს.

ბევრი რეკლამა იყენებს ავტომატიზირებული სატენდერო სტრატეგიას. ეს საშუალებას აძლევს რეკლამერებს, დაადგინონ კონკრეტული მიზანი თავიანთი კამპანიისთვის, შემდეგ კი სარეკლამო პლატფორმას განუსაზღვრონ ყველაზე შესაფერისი შეთავაზება თითოეული აუქციონისთვის.

სატენდერო შეთავაზების სტრატეგიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინდივიდუალური კამპანიების ან მრავალჯერადი კამპანიების პორტფელისთვის. RTB სისტემის გამო, რეკლამის განმთავსებლის მიერ გადახდილი რეალური თანხა დამოკიდებულია კონკურენტის საქმიანობაზე და რეკლამის წოდებაზე და არა მხოლოდ მაქსიმალურ შეთავაზებაზე.

რეკლამის რანკი

აუქციონში გამარჯვებისთვის უფრო მეტია საჭირო, ვიდრე მხოლოდ უმაღლესი შეთავაზების გაკეთება. საძიებო სისტემები განიხილავენ სხვა ფაქტორებს იმის დასადგენად, რომელი რეკლამები უნდა იყოს SERP-ის ზედა და ყველაზე ღირებული ადგილზე. საძიებო სისტემებს შედგენილი აქვთ ფაქტორების საკუთარი განსაკუთრებული გზები, რეკლამის რანგის დასადგენად.

 მაგალითად, Google განსაზღვრავს:

 • შეთავაზების ოდენობა.
 • რეკლამის შესაბამისობა და ხარისხი.
 • ძიების კონტექსტი (მაგალითად, მომხმარებლის მოწყობილობა და დღის პერიოდი).
 • ფორმატის გავლენა (მაგალითად, შეიცავს თუ არა ის გაფართოებებს, რომლებიც აძლიერებს რეკლამის ფორმატს).

ხარისხის ქულა არის საზომი, რომელიც განსაზღვრავს რეკლამის შესაბამისობას.

ხარისხის ქულის კომპონენტებია:

 • ისტორიული click-through rate (CTR).
 • საკვანძო სიტყვის შესაბამისობა რეკლამასთან.
 • საკვანძო სიტყვისა და რეკლამის შესაბამისობა საძიებო მოთხოვნასთან.
 • ვებ-გვერდის ხარისხი.

რეკლამის შესაბამისობა აბსოლუტურად აუცილებელია; რაც უფრო მაღალია ხარისხის ქულა, მით უფრო დაბალი იქნება ღირებულება თითო დაწკაპუნებაზე CPC (cost per click). საძიებო სისტემები არ წყალობენ რეკლამის განმთავსებლებს, რომლებიც დაბალი ხარისხის ქულების მქონე საკვანძო სიტყვებზე განაცხადებენ. იშვიათად აჩვენებენ მათ რეკლამებს, მიუხედავად მათი მაღალი შეთავაზებებისა.

ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, გქონდეს საინტერესო და შესაბამისი სარეკლამო ასლი, რომელიც მოიცავს დიდი მოცულობის საკვანძო სიტყვებს. მაგრამ არც ვებ-გვერდის ხარისხი უნდა იყოს უგულებელყოფილი. რეკლამები ნაკლებად გამოჩნდება, როდესაც ისინი მიუთითებენ საიტებზე, რომლებსაც აქვთ მომხმარებლის ცუდი გამოცდილება. ვებგვერდი უნდა იყოს შესაბამისი მომხმარებლისთვის, სწრაფად იტვირთებოდეს და უზრუნველყოფბდეს მომხმარებლის შეუფერხებელ გამოცდილებას.

დამიზნება (Targeting)

სწორი საკვანძო სიტყვების არჩევა საშუალებას აძლევს რეკლამერებს რეკლამები აჩვენონ შესაბამის აუდიტორიას. თუმცა, კამპანიის ოპტიმიზაციისთვის ხელმისაწვდომია მიზნობრიობის სხვა ვარიანტებიც, მათ შორის:

 • მოწყობილობის დამიზნება.
 • მდებარეობის დამიზნება.
 • დღისა და დროის დამიზნება.
 • დემოგრაფიის დამიზნება.

ამ გზით, რეკლამერებს შეუძლიათ, მიზანში ამოიღონ მობილურის მომხმარებლები, ან 25 წლამდე ასაკის მომხმარებლები და კონკრეტული მდებარეობა გარკვეულ რადიუსში, თავიანთი რეკლამების ოპტიმიზაციის მიზნით. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რადგან რეკლამის სხვადასხვა ვარიაცია, მომხმარებლების ერთი ჯგუფისთვის უკეთეს შედეგს იძლევა, ვიდრე მეორისთვის.

თქვენი სარეკლამო კამპანიების გამოცდილი კომპანიისთვის მინდობის შემთხვევაში, თქვენ აღარ მოგიწევთ ასეთი მცირე, თუმცა მნიშვნელოვან დეტალებზე ფიქრი და წვალება, რადგან ჩვენი გუნდის კვალიფიციური წევრები სრულყოფილად წარმართავენ სარეკლამო კამპანიას.

გარდაქმნები (Conversions)

მთელი ამ მძიმე სამუშაოს აზრი მხოლოდ დაწკაპუნების მიღება არ არის. საბოლოო მიზანია კონვერტაციების მიღება. ეს არის ის ქმედებები, რომელთა შესრულებაც მომხარებლების მიერ, რეკლამერების მთავარი მიზანია.

კონვერტაციის ძირითადი მაგალითებია:

 • მომსახურების შეძენა.
 • სიახლეების გამოწერა.
 • სატელეფონო ზარის განხორციელება.
 • და სხვა მრავალი

მნიშვნელოვანია კონვერტაციებზე (გარდაქმნებზე) თვალის დევნება, რათა გავიგოთ, კარგად მუშაობს თუ არა PPC კამპანია და რამდენი გარდაქმნა მოიპოვა ფასიანმა ძიებამ. Google Ads-ის მსგავს პლატფორმებზე შესაძლეველია გარდაქმნებისთვის თვალყურის დევნება ისეთი კოდის ჩასმით სამიზნე ვებ-საიტზე, რომელიც დათვლის PPC კამპანიის კონვერტაციების რაოდენობას.

კონვერტაციის თვალის დევნება შეიძლება არც ისე სასარგებლო იყოს, რადგან გარდაქმნის ბილიკები უფრო რთული პროცესია, ვიდრე რეკლამაზე მარტივი დაწკაპუნება და პირდაპირი შენაძენი. მათში ხშირად შედის მრავალჯერადი ძებნა და ვებ-გვერდის მონახულება ან ელ.ფოსტის გაგზავნა, სატელეფონო ზარი ან მაღაზიაში ვიზიტი.

ანალიტიკური სერვისის გამოყენება, როგორიცაა Google Analytics, დაგეხმარებათ გადაწყვიტოთ, თუ როგორ მიანიჭოთ უპირატესობა გარდაქმნის ამა თუ იმ გზას.

კომპანია IMC აიემსი გთავაზობთ Google Ads-ის PPC რეკლამების კამპანიის სრულფასოვან სერვისს. დაგვიკავშირდით და გაზარდეთ თქვენი მომხმარებლების რაოდენობა მინიმალური ხარჯებით.

ტელ: (+995) 593 26 26 12 | ელ. ფოსტა: info@imc.ge 

იხილეთ ჩვენი სერვისები:

იხილეთ რეკომენდირებული სტატიები:

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში:

Skip to content