IMC

Facebook-ის რეკლამები vs. Instagram-ის რეკლამები: 6 მნიშვნელოვანი რჩევა ბიუჯეტის ასამაღლებლად

ამ სტატიაში იხილავთ 6 მნიშვნელოვან რჩევას იმაზე, თუ რომელ სოციალურ მედიაში უნდა გამოყოთ სარეკლამო ბიუჯეტი, Facebook-ზე თუ Instagram-ზე.

კომპანიაში, რომელიც ცნობილია, როგორც Facebook-ი, სარეკლამო ვარიანტები Facebook-სა და Instagram-ზე მოსალოდნელია, უახლოეს მომავალშიც კი, დარჩეს ისეთი, როგორც წინა წლებში.

იმედოვნებენ, რომ ადამიანებისგან გამოყოფილი ყურადღება შესაძლოა წაახალისოს კომპანია თავისი ნაკლოვანებებისა და დაბრკოლებების აღმოფხვრაში.

ამასთან ერთად, მომხმარებლის ჩართულობა Facebook-სა და Instagram-ზე მარკეტინგული ბიუჯეტის ინვესტიციას აუმჯობესებს.

მათი ინტეგრირებული რეკლამის მართვის პლატფორმების დახმარებით, საკმაოდ მარტივია Facebook-ის კამპანიის გაფართოება.
სინამდვილეში, სარეკლამო კომპანიის უმეტესობა შეუმოწმებლად აკეთებს ამას, რაც, დიდი ალბათობით, შეიძლება დადებითი შედეგი გამოყოს.

თუმცა, ბიუჯეტის ეფექტური განაწილებისა და დახვეწილი სტრატეგიის მისაღებად, რეკომენდებულია ორ პორტალთან მიახლოება.
ამიტომ, აუცილებელია გაითვალისწინოთ 6 მნიშვნელოვანი რჩევა იმის შესახებ, თუ როგორ და როდის უნდა განათავსოთ რეკლამა Facebook-სა და Instagram-ზე:

  1. აუდიტორიის ჩართულობა
  2. რეკლამის ფორმატი
  3. აუდიტორიის მიერ განხილვის ეტაპი
  4. კონტენტის შენარჩუნება
  5. ორგანული ძალისხმევა პლატფორმის ფარგლებში
  6. კამპანიის მართვის რესურსები

1.გაზარდეთ აუდიტორიის ჩართულობა 25%-მდე

2021 წლის იანვრის მონაცემების მიხედვით, Facebook-ის მომხმარებელთა 75%-ი ასევე იყო Instagram-ის სოციალური მედია პლატფორმის ერთრთგული მომხმარებელი.

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენმა პროფილმა მიაღწია მომხმარებლების შესანიშნავ რაოდენობას, გამოიყენეთ ე.წ. “Audience Size Estimator”-ანუ, აუდიტორიის რაოდენობის შემფასებელი საშუალება.

იმ შემთხვევაში, თუ განსხვავება 10%-ს შეადგენს, არ არის რეკომენდებული Facebook-სა და Instagram-ზე რეკლამის გაშვება.

ერთ პლატფორმაზე მომხმარებელთა უმრავლესობამ შეიძლება უკვე შეეჯახა მსგავს დაბრკოლებას მეორე პლატფორმაზე ყოფნის დროს, შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ მიერ შესრულებული სამუშაო გაამართლებს.

2.ისარგებლეთ თითოეული პლატფორმის რეკლამის სხვადასხვა ფორმატით

Instagram-ი უზრუნველყოფს რეკლამის ფორმატების განვითარებასა და ელექტრონული კომერციის ზოგიერთი ფუნქციის ამუშავებას.

მიუხედავად ამისა, Instagram-ი უფრო ზოგადი ინსპირაციისა და ვიზუალური იდეების დათვალიერების სოციალური მედიის ერთ-ერთი საშუალებაა.

ამავდროულად, Facebook-ს არ აქვს ისეთი მაღალი ზემოქმედების უნარი, როგორც Instagram-ს.

იმ შემთხვევაში, თუ ვიზუალური მხარე უფრო მეტ ზეგავლენას ახდენს თქვენს მომხმარებლებზე, გირჩევთ მიმართოთ Instagram-ის სოციალურ პლატფორმას.

იმ შემთხვევაში, თუ ხანმოკლე ვიდეო გამოიყენება მომხმარებლების მეტი ჩართულობის მიზნით, ისევ Instagram-ს გირჩევთ.

Facebook-ი უკეთესად ფოკუსირდება ნებისმიერ სტრატეგიაზე, განსაკუთრებით ელექტრონულ კომერციასა და კონვერტაციაზე.

Instagram-ის მომხმარებლებს ურჩევნიათ ამ პლატფორმაზე დარჩნენ და მისი ერთგულები იყონ.

თუმცა, თუ თქვენი ვიზუალური მხარე უფრო ფუნქციონალურია და პლატფორმაზე არსებული აქტივობების (კომენტარის წერა, გაზიარებები) მამოძრავებელი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე პლატფორმის გარე ტრაფიკის ვიზიტები, განიხილეთ ორივე პლატფორმაზე რეკლამის გაშვება.

3. გაითვალისწინეთ აუდიტორიის განზრახვები და მიზნები

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, Facebook-ისა და Instagram-ის მომხმარებლები, ხშირ შემთხვევაში, მიდრეკილნი არიან საპირისპირო მიმართულებებისკენ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე მათ მიზნებს და სურვილებს ეხება.

მიუხედავად ამისა, Instagram-ი  ცდილობს წაახალისოს თავისი მომხმარებლები, რაც იწვევს სოციალურ მედიაზე მომხმარებლების მიერ დათვალიერების სიხშირესა და მაღალ ჩართულობას.

ამის გარდა, Facebook-ის სოციალური მედია პლატფორმა მხარს უჭერს ე.წ. ქვედა “funnel” ქცევას, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეიძინონ, დარეგისტრირდნენ და შეასრულონ მრავალი სხვა ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ქმედება.

განიხილეთ Instagram-ის გამოყენება, როგორც პრიორიტეტული სოციალური პლატფორმა, ხოლო Facebook-ის გამოყენება მეორეხარისხოვანი მცდელობებისთვის, იმ შემთხვევაში თუ Instagram-მა ვერ გაამართლა.

თუ ეს შესაძლებელი იქნება, გამოიყენეთ თქვენი ძალისხმევა ორივე პლატფორმაზე სხვადასხვა შემოქმედებითი აქტივებით, რათა თითოეული პლატფორმა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან და მაქსიმალურად მორგებული იყოს მომხმარებლის განზრახვებსა და მიზნებზე.

მეორე მხრივ, ე.წ. შუა “funnel” სტრატეგიის განვითარება და გამოყენება საკმარისი და სრულიად ეფექტური იქნება ორივე სოციალური მედია პლატფორმის კეთილდღეობისთვის.

4.მოარგეთ კონტენტი Facebook-ისა და Instagram-ის სოციალურ მედია პლატფორმებს

Instagram-ი არის ერთ-ერთი სოციალური მედია პლატფორმა, რომელიც ძირითადად ყურადღებას ვიზუალურ მხარეს უთმობს. მიუხედავად ვიზუალური კუთხისა, Facebook-ი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოციალური მედია პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ამბებისა და ინფორმაციის გაზიარებას, რაც სარეკლამო განყოფილებისთვის მეტად გამოსადეგარია.

ეს კი მოიცავს არა მხოლოდ ტექსტს, არამედ ვიზუალურ მხარესაც.

თუ ტექსტის ზომიერი რაოდენობის ჩასმა გესაჭიროებათ, ორივე პლატფორმა, შეიძლება სრულიად ეფექტური და გამოსაყენებადი აღმოჩნდეს.

თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ორზე მეტი წინადადების ჩასმა გესაჭიროებათ, გირჩევთ მიმართოთ Facebook-ის სოციალურ მედია პლატფორმას.

5.ხელი შეუწყეთ ერთობლივი ქმედების განვითარებას თქვენი ორგანული ძალისხმევის დახმარებით

არ აქვს მნიშვნელობა, Facebook-ზე იქნება თუ Instagram-ზე, თქვენი რეკლამა ყოველთვის ასოცირდება თქვენს პროფილთან-და თქვენს ორგანულ წყაროსთან. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანული წყარო არ არის საკმარისად აქტიური, აუცილებლად განიხილეთ ორგანული აქტივობების გაზრდა.

ფასიანი რეკლამები მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას დაუკავშირდნენ და თავად იხილონ თქვენი პროფილი.

კარგად დამზადებული და საინტერესო რეკლამის წყალობით, ნებისმიერს, ვინც ჯერ არ იცნობს თქვენს ბიზნესს, ექნება შესაძლებლობა მეტი გაიგოს და მეტი ინფორმაცია მიიღოს.

მომხმარებლებმა შესაძლოა ცუდი გამოცდილება მიიღონ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოაჩინეს, რომ თქვენი პროფილი ნაკლებად აქტიურია.

იმ შემთხვევაში, თუ Instagram-ისა და Facebook-ის სოციალურ მედია პლატფორმებზე თქვენს ყოფნას დიდი სარგებელი არ მოაქვს, განიხილეთ რეკლამის დამატება ისეთ პლატფორმებზე, რომელზეც ფიქრობთ, რომ დიდ ზეგავლენას მოახდენთ.

6.თითოეული პლატფორმის ოპტიმიზაციის მიზნით ეცადეთ სწორად გაანაწილოთ რესურსები

მიუხედავად იმისა, რომ Facebook-სა და Instagram-ს შორის მრავალი დაყენების საშუალება არსებობს, საუკეთესო შესრულებისა და შედეგის მისაღებად, საჭიროა თითოეულ პლატფორმაზე ძლიერი ზეგავლენა მოახდინოთ.

ამას კი სჭირდება სპეციალიზებულ რესურსებზე წვდომის მიღება და თითოეულ პლატფორმაზე ინფორმაციის ქონა. მოერიდეთ რესურსების ზედმეტ გაფლანგვას და ფოკუსირება მოახდინეთ Facebook-ისა და Instagram-ის სოციალური პლატფორმების კეთილდღეობაზე.

ოპტიმიზაციის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით, დამატებითი ყურადღება უნდა დაეთმოს ე.წ. დივიდენდებს, რაც ცუდ შედეგს გამოყოფს იმ შემთხვევაში, თუ ორივე პლატფორმაზე ერთსა და იმავე გუნდს მოუწევს მუშაობის ორჯერ შესრულება.

კომპანია “Meta”-ს განვითარებასთან ერთად გაჩნდება სხვა მრავალი შესაძლებლობები და სარეკლამო ფორმატები. თვალყური ადევნეთ და გაითვალისწინეთ 6 მნიშვნელოვანი რჩევა, რათა სწორი არჩევანი გააკეთოთ Facebook-სა და Instagram-ს შორის.

იხილეთ ჩვენი სხვა სერვისები:

 

 

იხილეთ რეკომენდირებული სტატიები:

Leave a Comment

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს კონტენტისა და რეკლამის პერსონალიზებისთვის, სოციალური მედიის ფუნქციების უზრუნველსაყოფად და ჩვენი ტრაფიკის გასაანალიზებლად. View more
Cookies settings
გასაგებია
სამომხმარებლო წესები და პირობები
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ვინ ვართ ჩვენ

შემოთავაზებული ტექსტი: ჩვენი ვებ-გვერდის მისამართი: http://localhost/imc.

კომენტარები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ სტუმარი დატოვებს კომენტარს საიტზე, ჩვენ შევაგროვებთ ფორმაში მითითებულ მონაცემებს, აგრეთვე IP-მისამართს და ბრაუზერის user-agent-ის მონაცემებს, სპამის გამოვლენის მიზნით. ანონიმიზირებული სტრიქონი, რომელიც იქმნება თქვენი ელფოსტის მისამართიდან (ე.წ. „ჰეში“), შესაძლოა გადაეცეს სერვისს Gravatar, რათა მოხდეს იმის გარკვევა, იყენებთ თუ არა თქვენ მას. Gravatar-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/ . კომენტარის გამოქვეყნების შემდგომ თქვენი პროფილის გამოსახულება საჯაროდ გამოჩნდება თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

მედია

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ ხართ რეგისტრირებული მომხმარებელი და ატვირთეთ ფოტო საიტზე, ჯობია თავიდან აიცილოთ EXIF-მონაცემებით ფოტოს ატვირთვა, ვინაიდან ისინი შეიცავენ ინფორმაციას თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ. ნებისმიერს შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოღება ფოტოდან.

ქუქი-ფაილები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ დატოვებთ კომენტარს ჩვენს საიტზე, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი სახელის, ელფოსტისა და ვებ-გვერდის მისამართის შენახვის შესაძლებლობა ქუქი-ფაილში. ეს კეთდება თქვენი კომფორტისათვის, რათა ხელახლა არ მოგიწიოთ იგივე მონაცემებსი შეტანა მორიგი კომენტარის დატოვებისას. ეს ქუქი-ფაილები ერთი წელი ინახება. თუ თქვენ სტუმრობთ ჩვენს შესვლის გვერდს, ჩვენ დავაყენებთ დროებით cookie-ს, რათა დადგინდეს თქვენი ბრაუზერი იღებს თუ არა cookies. ეს ქუქი-ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და თქვენი ბრაუზერის დახურვისას გაუქმდება. პირად ანგარიშში შევლისას, ჩვენ ასევე ვაგზავნით რამოდენიმე ქუქი-ფაილს თქვენს კომპიუტერში, ეკრანის პარამეტრების ინფორმაციით. შესვლის ქუქი-ფაილი ორი დღე ინახება, ეკრანის პარამეტრების — 1 წელი. თუ აირჩევთ პარამეტრს „დამიმახსოვრე“, შესვლის პარამეტრები შენახული იქნება ორი კვირის განმავლობაში. ანგარიშიდან გამოსვლისას ქუქი-ფაილი წაიშლება. სტატიის ჩასწორების, ან გამოქვეყნებისას ბრაუზერში შენახული იქნება დამატებითი ქუქი-ფაილი, ის არ შეიცავს პირად მონაცემებს, არამედ მხოლოდ ჩასწორებული ჩანაწერის ID-ის და ვადა გასდის 1 დღეში.

სხვა საიტების ჩადგმადი შიგთავსი

შემოთავაზებული ტექსტი: სტატიები ამ საიტზე შესაძლოა შეიცავდნენ ჩადგმად შიგთავსს (მაგალითად ვიდეო, გამოსახულება, სტატია და ა.შ.). მსგავსი სახის შიგთავსი ისევე იქცევა, თითქოს მომხმარებელი გადავიდა სხვა საიტზე. ეს საიტები შესაძლოა აგროვებენ მონაცემებს თქვენს შესახებ, იყენებენ ქუქი-ფაილებს, ამატებენ დამატებითი თვალთვალის ხერხებს მესამე მხარისაგან და თვალყურს ადევნებენ თქვენს ურთიერთქმედებას შიგთავსთან, მათ შორის ურთიერთქმედებას იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზებული ხართ საიტზე და გაქვთ ანგარიში.

ვის ვუზიარებთ მოანცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ პაროლის გადაყენებას მოითხოვთ, თქვენი IP მისამართი დაემატება ელფოსტაში.

რამდენად დიდხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ თქვენ დაწერთ კომენტარს, მაშინ კომენტარიც და მისი მეტა-მონაცემები შეინახება უსასრულოდ დიდი ხნით. ეს ხდება იმისათვის, რომ ავტომატურად მოხდეს შემდგომი კომენტარების ავტომატური გამოქვეყნება, ნაცვლად ხელით მისი მოწონებისა. ჩვენს საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ჩვენ ვინახავთ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც მათ მიუთითეს პროფილში. ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნახოს, ჩაასწოროს, ან წაშალოს მისი ინფორმაცია ნებისმიერ დროს (მომხმარებლის სახელის გარდა). ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას ასევე შეუძლია დაინახოს ეს ინფორმაცია და შეცვალოს.

რა უფლებები გაქვთ პირად ინფორმაციაზე

შემოთავაზებული ტექსტი: საიტზე პირადი ანგარიშის არსებობისას, ან თუ თქვენ დატოვეთ კომენტარი, შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი ინფორმაციის ფაილის ექსპორტი, რომელიც ჩვენ შევინახეთ, მათ შორის თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ მონაცემების წაშლა, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც ჩვენ ვალდებული ვართ შევინახოთ ადმინისტრირების მიზნებისათვის, კანონის თანახმად, ან უსაფრთხოების მიზნით.

Where your data is sent

შემოთავაზებული ტექსტი: მომხმარებლების კომენტარები შესაძლოა ავტომატურად შემოწმდეს სპამის გამოვლენის სერვისით.
Save settings
Cookies settings